banner pme 1

BA bedrijven

U bent ondernemer, bedrijfsleider, zelfstandige of beoefenaar van een vrij beroep: zoals iedereen, kunt ook u een vergissing of een toevallige fout begaan. Die kan nochtans zeer zware gevolgen hebben wanneer derden er het slachtoffer van zijn en grote schadevergoedingen eisen van u. Wacht niet tot u met een dergelijke situatie te maken krijgt, vóór u zich van de best mogelijke dekking verzekert.

Voor ondernemingen

De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating  en na levering zal uw onderneming dekken in alle situaties waarin die de oorzaak vormt van nadeel of schade bij uw klanten, leveranciers, partners of zelfs gewoon bij derden. Voor zover er althans een – al was het maar kleine – fout werd begaan. Zo’n polis wordt op maat gemaakt na een grondig onderzoek van de activiteit van uw onderneming en na het inventariseren van alle mogelijke risico’s. Wij kunnen dat werk samen met u doen, om een geschikte en onberispelijke verzekeringspolis op te stellen. De dekking geldt voor stoffelijke, lichamelijke en onstoffelijke schade als gevolg van een schadegeval dat zich voordeed tijdens de duur van het contract, zelfs al werd de eis tot schadevergoeding later werd ingediend.

De BA-uitbating
Deze verzekering dekt accidentele schade aan derden veroorzaakt door de onderneming tijdens de uitoefening van haar activiteiten, binnen of buiten de vestiging. Het dekt bijvoorbeeld verfvlekken veroorzaakt door een schilder, schade aan het milieu, schade als een uithangbord op een voorbijganger of voertuig valt, het stopzetten van de activiteiten van een onderneming ten gevolge van een breuk in een gasleiding tijdens de levering ervan... In het algemeen worden gedekt: de materiële schade, de lichamelijke schade, immateriële gevolgschade, alsook zeer vaak zuiver immateriële schade (die niet het gevolg is van gewaarborgde lichamelijke schade of materiële schade). Om de polis op te stellen en de premie te berekenen is een precieze beschrijving van de aard van de activiteiten van het bedrijf noodzakelijk.

De BA-na levering
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van het bedrijf ten gevolge van schade veroorzaakt aan derden door geleverde goederen of uitgevoerde werken, en de schade ontstaan door vergissingen of gebreken. Het is een logische aanvulling op de BA-uitbating. Deze verzekering  dekt de schade ontstaan door vergissingen of gebreken gepleegd tijdens  de conceptie, de fabricatie, de voorbereiding, de uitvoering, de conditionering en de voorstelling van producten of gedurende het plaatsen van installaties of na uitvoering van de werken. Bijvoorbeeld: ten gevolge van een verkeerde aansluiting door de verwarmingstechnicus ontploft de verwarmingsketel na de installatie. Door die ontploffing ontstaat er lichamelijke schade (meerdere personen zijn gekwetst), materiële schade (schade aan de gebouwen) en immateriële gevolgschade (onderbreking van de activiteiten een paar dagen lang). Al die schade is gedekt door de verzekering BA-na levering van de verwarmingstechnicus.

Voor zelfstandige intellectuele (vrije) beroepen

De verzekering van de professionele burgerlijke aansprakelijkheid, van haar kant, dekt intellectuele dienstverleners tegen de gevolgen van hun daden. Ze verzekert schade die aan derden werd berokkend door vergissingen, fouten of nalatigheden die werden begaan bij de uitoefening van hun beroep. De professionele BA geldt eveneens voor consultancyactiviteiten en intellectuele prestaties: voor artsen, architecten, advocaten, coaches, accountants, reisagenten, journalisten enz. Ze is  verplicht voor wie in gereglementeerde sectoren werkt (advocaten, accountants, reisagenten, verzekeringsmakelaars...). 

 

Contactgegevens

Zakenkantoor De Vreese BV
Massemsesteenweg 267
9230 Wetteren (Massemen)
FSMA nr 013113A – cB
Tel 09 369 10 69
info@de-vreese.be

brocomnl2

Openingsuren

maandag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
dinsdag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
woensdag
09:00 - 12:00
op afspraak
donderdag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
vrijdag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
zaterdag
09:00 - 12:00
GESLOTEN
zondag
GESLOTEN

Copyright © 2021 Zakenkantoor De Vreese. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.