Groepsverzekering (IPT)

De groepsverzekering kan vergeleken worden met een uitgesteld salaris bij de pensioenleeftijd dat wordt belast aan een voorkeurtarief. Het kan een interessant alternatief zijn voor een loonsverhoging want die brengt belastingen en sociale bijdragen met zich mee. Het is ook een goede manier om de loyaliteit van werknemers te vergroten.

De groepsverzekering werd in 2005 herdoopt tot IPT en laat toe werknemers een extralegaal voordeel aan te bieden. De betaling is niet verplicht maar iedereen die in een bedrijf werkt en een regelmatig maandelijks salaris krijgt, kan ervan genieten, ongeacht die werknemer of zelfstandige is. Een IPT heeft heel wat fiscale en sociale voordelen: voor de werkgever is een IPT volledig aftrekbaar en niet onderhevig aan patronale bijdragen en de werknemer die er zijn persoonlijke premies in stort geniet van een voordelig belastingtarief. De zelfstandige tenslotte kan een aanvullend pensioen opbouwen dat op het einde van zijn carrière van een voorkeurtarief geniet.

De IPT dekt een aanvulling op het wettelijk pensioen, een kapitaal dat aan de familie wordt gestort in geval van overlijden, een hospitalisatieverzekering, een vrijstelling van betaling van de premies in het geval van arbeidsongeschiktheid, een rente in het geval van salarisverlies tengevolge van een ziekte of een ongeval, een aanvullend overlijdenskapitaal tengevolge van een overlijden door ongeval.

De regel van de 80% beperkt het kapitaal dat u kunt inschrijven. Dit hangt af van uw burgerlijke staat, uw maandelijks inkomen, uw wettelijk pensioen of het aantal jaren van uw carrière. Elke verandering die een invloed heeft op een van deze parameters, heeft ook invloed op de berekening. In sommige gevallen kan men een wettelijk voorschot toekennen voor het kopen van vastgoed of om verbouwingen uit te voeren.

 

Gezin / Privéleven

U wil graag een “goede huisvader” zijn. Van belang is dat u het gezin zowel tijdens uw leven alsook na uw overlijden zo goed mogelijk uit de wind zet. Dit betekent tijdens het leven zo alle mogelijke risico’s afdekken waar het gezin me in contact kan komen. Maar ook na uw dood ervoor zorgen dat uw gezinsleden niets te kort komen. Dit kan door financieel alle regelingen te treffen voordat u komt te overlijden.

Samen kunnen wij ervoor zorgen dat u tijdens uw privéleven geen zorgen hoeft te maken.

Verantwoordelijkheden tijdens het leven
 • Familiale verzekering
  • Deze verzekering vergoedt zowel de lichamelijke letsels als de materiële schade die u of uw gezinsleden tijdens het privéleven aan een derde hebben toegebracht.
 • Huispersoneel
  • De verzekering huispersoneel is een ongevallenverzekering die ervoor zorgt dat uw poetsvrouw, tuinier of anderen die bezoldigd taken bij u uitvoeren, verzekerd zijn tijdens het uitvoeren ervan, en tijdens hun verplaatsing van en naar uw woning.
 • Rechtsbijstand
  • Wanneer u in een geschil zit met een derde, helpt de rechtsbijstand u met de analyse van uw situatie:
   • wat zijn mijn rechten?
   • welke plichten u moet vervullen.
   • de ondersteuning bij een geschil vooraleer het een gerechtelijke procedure wordt.
   • de ondersteuning tijdens een gerechteljke procedure. 
Zorg voor uw gezin na het overlijden
 • Successieverzekering
  • Met een successieverzekering spaart u tijdens uw leven een bedrag dat uw nabestaanden kunnen gebruiken voor de betaling van de successierechten. Op deze manier kunnen zij voor 100% genieten van uw nalatenschap.
 • Uitvaartverzekering
  • Vergoedt financiële kosten van de uitvaart, maar zal ook tussenbeide komen voor het uitvoeren van administratieve taken die gepaard gaan met het overlijden van de verzekerde.
 • Schuldsaldoverzekering
  • Indien u komt te overlijden zal de schuldsaldoverzekering dat deel van uw openstaand woningkrediet terugbetalen dat u bij aanvang had verzekerd. Uw nabestaanden zijn hiervan dus vrijgesteld.

Woning en Onroerend Goed

Wanneer we onroerend goed zeggen, zeggen we automatisch brandverzekering, maar een nog betere naam is woningverzekering. De woningverzekering vangt immers meer op dan enkel de gevolgen van brandschade aan uw woning of uw inboedel. Lees bij onderstaande waarborgen wat u precies kan verwachten qua dekking en wat wij als kantoor voor u doen. We maken hierin het onderscheid tussen een eigenaar-bewoner van een woning, de huurder van een woning en de verhuurder.

Eigen woning
 • Brand/Woningverzekering  
  • De brandverzekering neemt alle risico's weg in en om de woning. Niet alleen hagel, brand, natuurrampen en andere mogelijke schade in en om uw woning zijn gedekt, maar ook uw aansprakelijkheid aan derden. Het gaat hier om de inboedel en het gebouw.
 • Diefstal 
  • Extra dekking in de (brand) of woningverzekering. Deze waarborg zal diefstal of vernielingen die zijn aangebracht na poging tot diefstal, vergoeden. Het gaat hier om de inboedel en het gebouw.
Huurder / Verhuurder 
 • Huurder/Verhuurdersverzekering
  • Een huurder sluit een brandverzekering af ter verzekering van zijn inboedel en zijn aansprakelijkheid als huurder (mocht er schade worden berokkend aan de woonst die hij huurt), maar ook zijn aansprakelijkheid tegenover derden. Een verhuurder sluit een brandverzekering af voor het gebouw, voor omstandigheden die niet aan de huurder of het gebruik van de woning te wijten zijn. En waarvoor er dus geen wettelijk vermoeden van fout op de huurder rust.

Reisannulering verzekering

De annuleringsverzekering dekt het financiële verlies dat u en uw gezin zouden lijden omdat u een geplande reis niet kan maken. Ze kan ook voorzien in de terugbetaling van uw niet opgebruikte vakantiedagen in geval van onderbreking van de reis. Verschillende redenen kunnen aan de basis liggen voor de annulering van een reis.

In dit deel wordt de reisannuleringsverzekering uitgelegd. Kijk op volgende pagina's  voor meer informatie omtrent reisbijstanden baggageverzekering

Het is raadzaam om per polis na te kijken welke redenen die basis mogen vormen, indien u wenst dat uw reis wordt terugbetaald.

 • medische (ziektes, ongevallen, overlijden, transplantaties, complicaties tijdens de zwangerschap),
 • familiale (scheiding),
 • professionele (economisch ontslag, nieuw contract van onbepaalde duur, intrekken van reeds toegekend verlof),
 • materieel (materiële schade aan de woning, aan de tweede verblijfplaats, aan beroepslokalen)
 • administratieve (oproeping voor een militaire of humanitaire opdracht, voor de adoptie van een kind of als getuige of jurylid bij een rechtbank)
 • overheidsbonden (bijvoorbeeld weigering van een visum)
 • andere (herkansingsexamen, vertraging bij inscheping ten gevolge van een panne of een ongeval, annulering door uw reisgezel).

 

wedo4you

Wat doen wij voor u?
Hoe vaak gaat u op reis? Doet u dit met de wagen of het vliegtuig? Welk soort reizen maakt u? Bent u in het binnenland vaak op de baan? Deze en nog tal van andere vragen zetten wij voor u in een analyse. Verder bepalen wij op basis van deze noden, met welke maatschappij u best in zee gaat, en of u beter voor een tijdelijke dan wel een permanente bijstandsverzekering kiest.

 

 

Contactgegevens

Zakenkantoor De Vreese BV
Massemsesteenweg 267
9230 Wetteren (Massemen)
FSMA nr 013113A – cB
Tel 09 369 10 69
info@de-vreese.be

brocomnl2

Openingsuren

maandag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
dinsdag
10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
woensdag
09:00 - 12:00
op afspraak
donderdag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
vrijdag
09:00 - 12:00
16:00 - 18:00
zaterdag
09:00 - 12:00
GESLOTEN
zondag
GESLOTEN

Voor u gelezen

Geen feed gevonden

Copyright © 2021 Zakenkantoor De Vreese. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove

Deze site gebruikt cookies en vergelijkbare technologiën.   Meer info.     Verdergaan

We maken bij het aanbieden van deze informatie en diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kan onder andere het gedrag van gebruikers op deze website anoniem worden geanalyseerd. U kan uw browser instellen om u te waarschuwen wanneer een cookie wordt aangemaakt of om de automatische aanmaak ervan te verhinderen. U kan het gebruik van cookies door deze website weigeren, maar dit kan wel de functionaliteit en het gebruiksgemak beperken.